نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

تعمیر تمامی فایل های خراب ویندوز

در مرور استفاده فایل های ویندوز خراب یا صدمه می بینند با این کار می تونید تعمیر کنید