شماره تماس :05832311826 پشتیبانی کامپیوتر هفت 
عضویت در باشگاه مشتریان ارسال کامپیوتر به 10008590 و دریافت کارت ویزیت مجموعه کامپیوتر هفت

شماره گیری #727070*6655* جهت اطلاعات بیشتر و  دریافت خدمات حضوری ولوکیشن فروشگاه

شماره تماس مسئول فروش کامپیوتر هفت: 09307254511 یزدانی

مدیریت مجموعه :09153877751 پورمند

مرکز تخصصی کامپیوتر هفت

مرکز تخصصی کامپیوتر هفت  خدمات تخصصی کامپیوتر در بجنورد طراجی سایت و برنامه نویسی شبکه