هر سرویسی فقط با حمایت کاربرای علاقه مندش میتونه فعال باشه !

هم تا اینجا با حمایت کلی کاربر علاقه مند و وفادار به اینجا رسیده و برای حمایت بیشتر ابزارهای مختلفی در نظر گرفته که فعلا با ۴ تا بنر میتونه میزبان هوادارانش باشه !
هر جا خواستید و توانستید حرفی از ما بزنید میتونید یکی از کدهای بنر های زیر رو قرار بدید:
– فرقی نمیکنه جایی که قرار میدهید سالی ۱ بازدیدکننده به سمت مارکت هدایت میکند یا ۱۰۰٫۰۰۰ عدد ! مهم این است که حمایت میکنید
– بازاریابی می تونه کمک بززگی برای اقتصاد کشورمان بکنه !

هوادار همه کیپ شاپی ها فروشگاه تو نگهدار هستیم !