شرایط قسطی به دو صورت امکان پذیر هست

1.معرفی به بانک با سود 16 درصد 18 ماهه

2.نصف نقد مابقی در سه ماه به صورت چک صیادی

 

About the author : کامپیوتر هفت بجنورد

فروش لوازم دیجیتال کامپیوتر لپتاپ موبایل بجنورد تعمیرات کامپیوتر لپتاپ موبایل خدمات حرفه ای پرسنل آموزش دیده 05832729314 09157727387

Related posts

Popular products

Product categories